Det har kommet ønsker om at vi går litt tilbake til
våre «røtter» på 7-FELTen, og vi vil derfor kjøre
igang 1. lag Kl: 08:02, slik at samtlige som ønsker
å skyte en gang eller tre da for god annledning til det,
samt at ildsjelene som kjører stevnet gang på gang
også rekker annet de har på programmet på lørdag.

For de som ikke har skutt programmet tidligere, så anbefales det
å møte tidligst mulig og gjerne i god tid før stevne start..

Det er alltid litt å stelle med som du kan hjelpe til med,
skulle allt være på plass når du kommer så er kaffen alltid klar.

Da Hjortebanen er stengt  i helgen ifb med jaktfelt stevne der,
forventer vi meget stor deltagelse. på 7-FELTen.

Vi ses på banen:
Hjertelig velkommen!

7-Felt banen