Kort oppsummert tre ganger Fantastisk:

Fantastisk vær
Fantastisk stemning og
Fantastisk vanskelig bane 😉

Resultatene legges ut så snart de er tilgjengelige.

Fem mann startet fra Oslo Sportsskyttere i dag.
Noe som er bra oppmøte tatt i betraktning at sesongen
så langt har hvert lang og hektisk.

Fortsatt er det litt jakt for en del av medlemmene våre
samt skolestart og behov for litt egentid hos mange
før høstens mange aktivitetstilbud drar i gang for fullt.
For øvrig hyggelig å se flere og flere nå kommer
tilbake til de ordinære treningene.
Bjarne