Nå som katta i sekken er sluppet ut med nyheten om at OSS
igjen har lansert en ny storsattsning har tilbakemeldingene
hvert helt enestående.
Det går nå ikke en dag uten at medlemmer kommer med positive tilbakemeldinger,
lurer på hvorledes de kan bidra og ikke minst når kan vi være igang.

Vi får også mange positive henvendelser fra medlemmer i andre både nære
og fjerne klubber som ønsker mer av PPC konkuranser i hovedstadsområde.

Siste nytt vi kan dele så langt er følgende:
Tor og Hans som allerede har jobbet lenge med prosjektet,
fikk på plass et møte med en av landets beste spesialister
på PPC, nemlig Øivind Johansen fra Oppegård Skytterlag.

Han er er en stor resurs for OSS i oppstartsfasen og loser OSS gjennem
oppstartsprosessen.
I tillegg til det mer teoretiske, lovverk, kartlegging av behov
ble det også gått befaring på blandt annet Svingen hvor
selve trening og konkuranser vil bli holdt.
Med relativt overkommelige innvesteringer ser det ut til at dette vil la seg gjennemføre.

Flere ting skjer nå parralelt.
Vi holder blandt annet på med innkjøp av nødvendige matrialer til baneanlegget.
Samtidig får vi god hjelp av Norsk Jakt i Drammen (Kjent under Interjakt)
som også har bred erfaring innen PPC miljøet og utstyr.
De vil hjelpe OSS å oppgradere Glock 45 parken vår med nødvendig
utstyr som belter, magasinholdere, hystre, skiver mm-

Etter hvert som interessen øker og skytterene ønsker å benytte egne våpen,
vil Norsk Jakt i Drammen også sette sammen «pakker# til hver enkelt skytter
til gode OSS priser.

Planleggingen av kursing av skyttere er også i full gang, og vi vil få
hjelp/bistand i oppstarten av Øivind Johnsen mf.
Selve kurset vil bli avholt i Klubbhuset og på vår ordinære pistoøbane.


Øivind Johnsen fra Oppegård Skytterlag, en god hjelper i oppstarts prosessen av PPC.