Fordi klubbhuset på Pistol banen normalt er stengt i juli mnd.
vil vi fortløpende informere om dager det likevel vil være mulig
å låne våpen for nye medlemmer.

Da vi pga sykdom dessverre måtte stenge pistolbanen i dag,
har vi hvert så heldige å få Øivind til å holde
åpent for nye medlemmer i morgen (torsdag 04.07).