Vi opplevde dessverre at banen ikke ble måkt sist det kom mye sne.
Nå er dette ordnet, og Tangen (vaktmesteren) kommer nå inn gjennem
den nye porten som skal benyttes til dette mellom OSS og NOP.

Arbeidet med porten er ikke helt ferdigstilt med hensyn til avstivning
og tetting mot voll og standplasshus.
Dette vil bli trolig bli ferdigstilt så snart snøen trekker seg tilbake.