Klubbhuset på pistolbanen vil i utgangspunktet være stengt i hele juli.
Dette skyldes ferieavvikling og NM-Bane, Crazy  Open og NM-Felt.
Det vil selvfølgelig være mulig å benytte pistolbanen til trening,
men pga stengt klubbhus, vil det ikke være mulig å låne klubbvåpen
i denne perioden.