Tradisjonelt drar 15-20 stk av OSS Norge rundt for å delta på Felt-NM.

I år avholdes dette største NM arrangemanget innen pistol grenene (4 stk Mil, Rev, grov og Fin)
på hjemmebane med BPK som arrangør.

Vi både håper og tror at veldig mange (helst alle sammen) melder seg på.
Da det i år er felles påmelding fra klubbene, leggs det derfor med ett
skjema som du fyller ut med hvilke grener du ønsker å delta i
samt hvilke dager du kan hjelpe til på standplassen vår.

Skjemaet leveres på Pistolbanen, eventuelt sendes til følgende
mailadresse:   klubbhuset@oslosportsskyttere.no

I løpet av neste uke vil samtlige også få dette tilsendt på mail.
Foreløpig frist er 15. mai, men dette blir det informert om i den
ovennevnte mailen.

PÅMELDING OG MANNSKAP TIL FELT NM 2017