OSS-logostripe-nettside V2

Sikkerhetskurs 28. og 29. juni 2024

(Vi prioriterer kvinner og barn)

Klikk på ønsket gren

Tirsdag     utlån av våpen kl. 1700 – 2000   Løvenskiold. Fri trening , baneprogram

Onsdag    politihøyskolen kl. 1600 – 2000  Løvenskiold. Fri trening (medlemmer kan også låne våpen, men må benytte «Lekeplassen»)              Hvis ingen våpen er utlånt stenger vi 18:00


Torsdag    utlån av våpen kl. 1700 – 2000   Løvenskiold. Fri trening , baneprogram


Lørdag      utlån av våpen kl. 1100 – 1300   Løvenskiold. Fri trening , baneprogram

ONSDAGER : Fra kl 1600 til kl 2045

Merk: Vi klarer vanligvis å åpne så tidlig som kl 1500.

 Merk : Ingen påmelding for skyting etter kl . 1930

LØRDAGER :  Fra kl 1000 til kl 1400

 Merk : Porten låses kl. 1400

 

Onsdag  kl. 1800 Løvenskiold. April – September. (Nybegynnere. Klubbvåpen vil være tilgjengelig på banen.).

 Ta gjerne kontakt med Øivin Friis på telefon: 90860721 for mer info / spørsmål

Dette skjer i helgen.

Dette skjer i helgen.

På Hjortebanen er det stevne på løpende Hjort fra Kl: 10:00 Er du konkuranseskytter eller jeger så still opp på dette artige stevne. For nybegynnere og de som ikke har lange våpen kan låne det på plassen. Den vanlige treningen og oppskytingen for jegere vil gå...

Xtra-servicen på siste 7-FELT godt mottatt

Xtra-servicen på siste 7-FELT godt mottatt

Til tross for at vi ikke fikk premiene fra leverandøren i tide, ble siste runde av 7-FELTen en sukssess takket være godt oppmøte, Tors innfo rundt sikkerhet, standplassledelse og flere frivillige standplassledere som ledet flere lag. Vi går nå inn i den varmere delen...

En god og en dårlig nyhet i dag 20.04.24

En god og en dårlig nyhet i dag 20.04.24

Den dårlige, er at produsenten av 7-FELT premiene har hatt matrial leveranse problemer som har medført at vi ikke ikke har mottatt premiene som avtalt. Selve premieutdelingen vil derfor bli utsatt. Den gode nyheten er at vi har ett helt fantastisk skytevær i dag, og...

Medlemsfordeler i Oslo Sportsskyttere

H

Utlån av Våpen

Som medlem av Oslo Sportsskyttere får du muligheten til å låne våpen til trening og konkurranse. Utlån er gratis. Når skytterinteressen virkelig har satt  kan du søke å kjøpe eget våpen innenfor din skyttergren.

F

Instruksjon og opplæring

Det gis kyndig opplæring og veiledning i våpenbruk og utvikling av skyteferdigheter av erfarne og utdannede trenere. Det er bare å møte opp på oppsatte treningsdager så hjelper vi deg videre.

F

Kjøp av ammunisjon

Oslo Sportsskyttere har gode innkjøpsbetingelelser på ammunisjon. Våre innkjøpsavtaler og rabatter gis direkte videre til glede for våre medlemmer. Dette er priser som ofte er betydelig bedre enn det hver enkelt medlem klarer å oppnå på egenhånd.

I

Banefasiliteter

Oslo Sportsskyttere har egne baner for alle sine grener og skyttergrenene har alle tilgang til OSS sine lokaler.

Finn frem til Oslo Sportsskyttere

Adresse: Dælimosen 46, 1359 Eiksmarka

Dælimosen 57, 1359 Eiksmarka

Oversikt over Løvenskioldbanene i Eiksmarka, Bærum. Oslo Sportsskyttere.

..norges-icon         nfs-icon          skyt-med-oss-icon   …   .svlogo     euro-icon ..     .issf-icon…………….