Også juni måned var det generøse givere til klubben.
Etter kun to måneder har det allerede kommet inn
Kr: 34.400,-

Selv om enkelte er meget generøse som man kan se av vedlagte oversikt,
så ikke la det skremme mot å støtte klubben.
Husk at mange mindre bidrag blir mye når det legges sammen 🙂

Til opplysning, har vi nå sendt inn søknad om spillemidler for
første trinnet i miljø og funksjonshemmede tiltakene på
Villsvinbanen med et budskjett på ca 1,5 mil.
Vi regner med å sette spaden i jorden i 2019.

Oversikt frivillighet/donasjonskonto:
Donasjonsoversikt til og med juni 2018 PDF