Oslo Sportsskyttere nominert til årets klubb


Med så mange fantastiske klubber i hele landet,
og som alle uten unntak står på hele året med
alt fra nyrekkrutering, oppfølging på treninger,
avholding av sikkerhetskurs, sosiale aktiviteter
til å arrangere både klubbmesterskap til
større stevner som KM, DM og NMer i våre fire hovedgrener,
må vi innrømmet at årets nominasjon varmer samtlige av våre skytterhjerter i samtlige grener.

Oversikten over årets nominasjoner finner man i
siste utgave av skytternytt.

I nominasjonen av Oslo Sportsskyttere som årets klubb
står følgende:

Oslo Sportsskyttere
Banen er stort sett alltid tiljengelig.
Tor med gode hjelpere står på for fullt.
Arrangerte et godt NM i Viltmål i 2020
til tross for smittesituasjonen.
 

Klubben har de siste årene satset på viltmål.
Denne jobben har vist seg tung av flere grunner.
Riktignok har vi klart å øke bevisstheten og nytteverdien av
nettopp denne grenen spesielt blant mange av våre jegere,
og jevnt og trutt sett nye skyttere på viltmålbanene våre.
Men avvikling av løpende hjort som NM gren, og mye
usikkerhet rundt baneanleggene våre har vanskeligjort
den satsningen vi ønsker og vet må til.
I tillegg har vi som alle andre blitt rammet av Smitteverns begrensninger.

Men vi er nå en gang verdens beste sportsskytterklubb,
hvor alle drar lasset sammen uansett hvilken av de fire hovedgrenene man selv føler mest tilhørighet til.
Når noe skal gjøres, stiller alle opp:
(Gammelt OSS-ord).  

Nå krysser vi alle fingrene for at vi også  kan vinne nominasjonen
blant de andre meget sterke kandidatene.

Helt til slutt:
Alle tar vi Tor Heiestad for gitt, men husk at denne nomminasjonen skyldes i høy grad Tor sitt
utrettelige engasjement for både idretten og offervilje med hensyn til blant annet
arrangøransvarlig på utallige både Hjorte og Grise stevner,
og årlige NMer i Viltmål i årtier.
Etter vår mening burde Tor også hvert nominert til årets ildsjel 🙂

Tor Heiestad
Tor Heiestad på Grisebanen:
Kan man ikke skyte pga Covid-19, så kan man alltids vedlikeholde.