PPC-SKYTING
PPC = Precision Pistol Competition


PPC vil bli den neste storsatsningen vår.
Våre øvrige populære aktiviteter som eksempelvis årlige NM i Villsvin og mange øvrige stevner på våre to
Viltmålbaner (Hjortebanen og Grisebanen) samt NAIS og 7-FELT stevnene på Pistolbanen som fortsatt vil gå som vanlig.

Vi har sett over tid at flere av våre medlemmer ønsker seg «enda litt mer»
hvor noen derfor også er medlemmer i dynamiske sportsskytter klubber.

Da dynamisk ligger godt utenfor NSSF sine programmer og fort blir ekstremt kostbart om man ønsker å satse,
så har vi søkt etter alternativer som kan imøtekommet manges ønsker og behov.

Vi endte opp med å gå for et for mange noe mindre kjent NSSF programmet, nemlig PPC som ligger midt i mellom Felt og Dynamisk.

Planen var og er fortsatt å komme i gang så raskt som mulig i år, men da NSSF har gitt bort en av trenings dagene til pistolklubbene våre i Svingen,
har dette medført at storsatsningen har blitt noe forsinket pga de utfordringene dette medfører.
Nå gjenstår det for OSS å få en godkjenning fra NSSF om å få lov til å sette en konteiner for oppbevaring av nødvendig matriell for at vi skal komme igang.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

For at PPC tilbudet skal bli den suksessen vi vet det vil bli,
Har Tor og Hans sagt ja til å ta på seg to store jobber som må på plass.

1: Bygge opp en større standplassleder stamme på Pistolbanen for avholding av
Felt og banestevner, Pri 1.
Dette utføres i hovedsak som praksis på 7-FELT og andre Banestevner.
Ubegrenset antall interesserte vil kunne bidra.

2: Bygge opp et eget PPC team.
Vi ser for oss en gruppe i størrelsesorden 15-20 stk i 1. omgang.

For intreserte til punkt 1:
Ta kontakt med Tor og Hans

For intreserte til punkt 2:
Dere vil primært bli forespurt/plukket ut av Styret, Tor og Hans.

PPC er litt annerledes med hensyn til blant annet bruk og håndtering av våpen samt oppførsel på standplass.
Hans og Tor vil derfor holde det nødvendige/påkrevde kurset for å kunne delta på stevner.
Mulig det vil bli en liten kursavgift i størrelsesorden Kr: 250,-
for egne medlemmer. Maks antall pr kurs er satt til 20 stk.

Tor og Hans er allerede i gang med planlegging samt å skaffe tilveie nødvendig
underlag, matriell og annet nødvendig for å kunne komme i gang med PPC trening..

Når vi har kommet ordentlig i gjenge, vil vi helt sikkert også arrangere
approberte PCC stevner i sommerhalvårene.

Mer info, se vedlegg under.
PPC 11.04.24