Både myndigheter og nå også NIFs organer kommer nå med stadig strengere anbefalinger også rundt idrett og forsamlinger for å redusere
smitterisikoen.

Vi skal ha møte i samarbeidsutvalget (pistolklubbene) førstkommende
tirsdag da dette temaet naturlig står på agendaen.

Så langt har vi i OSS i dag hatt ett ekstraordinært styremøte,
og så langt vedtatt følgende:

All stevneaktivitet i klubbens regi er avlyst inntil videre.
Dette betyr at resten av 7-FELT serien utgår.
Videre har vi innført påbud om vask av hender ved ankomst i klubbhuset,
forbud mot håndhilsing, samt tilstrebe at vi holder minst en meter avstand fra hverandre.
Banen er pr nå ikke stengt for egentrening.


Bærum Pistolklubb har også i dag vedtatt å stoppe resten av vinterserien.

Norges Offiserers Pistolklubb har i dag vedtatt at Skyt & Skryt serien
er stanset.

Politiet har redusert sin aktivitet til det absolutte nødvendige minimum.

Vi følger situasjonen fortløpende og kommer med mer informasjon om/når situasjonen tilsier at vi må vedta ytterligere begrensninger.


Til slutt:
Vi som er skyttere er vandt til å overholde lover og regler,
samt at dugnad ikke er ett fremmedord.
Vi oppfordrer derfor samtlige til å bli med på det myndighetene kaller en felles dugnad for å redusere smittefaren samt følge vedtak klubben fortløpende måtte vedta.