Det avholdes ordinært årsmøte onsdag 16. mars 2016 kl. 1900 i ADM-huset på lerduebanen på Løvenskiold

Dagsorden

  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste.
  3. Valg av dirigent samt referent og 2 personer til å underskrive protokollen sammen med klubbens leder.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskap.
  6. Forslag. Endring av klubbens lover.
  7. Kontingent for år 2017.
  8. Budsjett.
  9. Valg.
  10. Hedersbevis og premier.

 

Etter møtet blir det kameratslig samvær.

 

Oslo i januar 2016

styret