Oslo Pistolklubb kjører en artig serie hvor vi er innom følgende program:

Hurtigpistol, Finpistol/Grovpistol, Standard, Hurtig

Oppsatte datoer er 9., 23. mai, 6., 13. 20. og (27. juni + finale og premiering)

For mer info, gå inn på aktivitetskalenderen.

Stor takk til OPK som har sendt oss innvitasjonen til denne morsomme serien.