Fra web redaksjonen i Oslo Sportsskyttere.

Fra web redaksjonen i Oslo Sportsskyttere.

Folk finner oss på oslosportsskyttere.no. Det ser vi på vår besøksstatistikk og økende pågang av nye medlemmer. Web sidene i dagens form har eksistert i snart to år, og forbedringer gjøres etterhvert som interessen og bruken fra medlemmer øker.

Oslo Sportsskyttere representerer et rimelig stort skyttermiljø, med skyttere fra både Oslo og Bærumsregionen, på nesten 600 medlemmer. Og nå vokser vi igjen, etter stillstand i medlemstallet i en lengre periode. Det er et tegn på at det er god aktivitet på alle banene våre. Og at folk finner oss.

Skyting er en kjempefin hobby. En sport vi kan bedrive fra vi unge til vi ikke klarer å løfte våpenet lenger. I OSS er vi skyttere med alle slags ambisjonsnivå og vi har anledning til å skyte i flere grener som pistol, hjort, villsvin og lerdue. Vi har fine baneanlegg og er kjent for at vi har fått et meget godt miljø. Og ikke minst, at vi tar godt imot nye skyttere.

Vi trenger flere skribenter. Ta kontakt med Ivar Årnes i web redaksjonen i Oslo Sportsskyttere.

Vi trenger flere skribenter. Ta kontakt med Ivar Årnes i web redaksjonen i Oslo Sportsskyttere.

Våre web sider er vår informasjonskanal ut til medlemmer og resten av samfunnet. Det er viktig at vi er på tastaturet jevnlig og skriver om det som skjer. Sammen med et bilde eller to er alt nytt, godt nytt. Med eller uten det store innholdet, bare det skjer noe. Det gjør at vi blir aktuelle. Og det sier noe om vår kultur og vår virksomhet. I dag er OSS en klubb i utvikling, og det ønsker vi fortsette med. For å være med i framtiden må vi fortelle om oss. Gjøre alle kjent med oss, samtidig som vi gir god, nødvendig og oppmuntrende informasjon til medlemmene.

I dag skjer det meste digitalt, på PCen og på mobiltelefonen. Skal vi bli sett og lagt merke til i dag, og ønsker å få en fortjent omtale, skjer det på nettet. Å holde gode nyheter beskjedent for seg selv har liten verdi i konkurransen om oppmerksomheten.

Vi trenger flere hobbyskribenter. Er det noen som ønsker å få tilgang til å blogge på våre sider er de veldig velkommen. Eller kanskje du kjenner noen som vi bør spørre, gi et tips. Vi trenger flere som er villig til å skrive litt, spesielt fra grenene viltmål og lerdue. Krav til innhold er alt fra daglig tralt på banen til gode tips for skyttere.

Ta kontakt med web@oslosportsskyttere.no.

Ser deg på banen!