Fra og med onsdag 20. februar 2019 vil vi bruke onsdagskveldene på banen til aktiv, organisert trening for de som ønsker å delta i stevner eller bare ønsker å bli bedre skyttere.

Ambisjoner

Ambisjonen er å hjelpe nye og erfarne skyttere til å ha en jevn og målbar fremgang.

Hvem kan delta

Alle som har lyst til å bli bedre til å skyte er velkomne. Skulle vi mot formodning bli flere skyttere enn det er standplasser vil vi prioritere OSS medlemmer og de som planlegger å delta i NM.

Hvor og når

Vi skyter på OSS pistolbanen fra 17:00 til 19:00 på onsdager. Tidene tilpasses etter deltakernes preferanser. Har du lyst til å delta, men dagen passer ikke for deg? Kom med et forslag til alternativ dag.

Dagen begynner med en kort brief for hva vi skal trene på og individuelle mål før vi går ut og skyter.

Lån av våpen

Du må gjerne delta i treningen med klubbens våpen. Utlån av våpen skjer 5 minutter før oppstart (16:55) – så ikke kom for sent.

Strategi / metode

Vi vil i fellesskap utarbeide systemet vi skal bruke fremover.
I starten vil vi fokusere på trening på enkeltskudd / første skudd. Senere vil vi gå over på programtrening for å godt utnytte tiden. Dersom antall deltakere tilsier det vil vi også kjøre silhuettpistol som treningsform.
Vi plukker treningsformer som kommer alle skyttere i gruppen til gode. Er det kun feltskyttere vil vi tilpasse treningen til det.

Så fort frosten går vil vi benytte baneanlegget for rotering av skiver.

Vi vil ta vare på resultatene fra treningene for å kunne måle fremdrift og loggføre forhold som påvirker skytingen

Spørsmål?

Har du spørsmål, forslag eller ønsker å melde din interesse – ta kontakt med Håvar Falck-Andersen på klubbhuset@oslosportsskyttere.no