Da har vi vært gjennom to treninger hvor vi har kjørt «VM fin/grov» program (kode 6F / 6G) . Etter ønske fra deltakerne vil neste trening fokusere på feltskyting. Vi vil trene på typiske feltblinker, ulike avstander og skytetider.

Fremover vil Hurtig (7FGMR) stå på programmet.

Det ble på forrige trening etterspurt en oversikt over typiske feil pistolskyttere gjør:

Flere av skytterne bør også forsøke å være beviste på å ikke holde for hardt i våpnet.

Vi sees neste onsdag.