min-idrett-logo
TIL ALLE MEDLEMMER I OSLO SPORTSSKYTTERE

Norges Idrettsforbund har besluttet at alle medlemmer – av alle sports -og idrettsklubber i Norge –  skal medlems-registreres  i et samlet system slik at NIF til enhver tid kan sjekke at alle medlemmene er korrekt kartotekført.

Likeledes vil NIF at alle individer (medlemmer) registrerer seg i    –    MIN IDRETT.

Min Idrett er det enkelte medlems registreringssystem. Det er viktig at alle medlemmer registrerer sine personlige data i dette systemet.

Gå derfor inn på følgende adresse       https://minidrett.nif.no/

Siden Min Idrett vil da komme frem.

Øverst på siden vil du finne     Om min idrett      Fordeler for deg

Klikk på disse og les hva det hele handler om.

Har du noen spørsmål til vår klubb så kontakt oss på:    medlem@oslosportsskyttere.no

Du finner på sidene til MIN IDRETT, hvordan du laster ned en app til din telefon, hvis du ønsker å bruke det.

Vennlig hilsen

OSLO SPORTSSKYTTERE