Det har den siste tiden røket noen halogenpærer over bardisken
i klubbhuset på pistolbanen.
Ampére Installasjon mente derfor at eksisterende belysning var
gått ut på dato, og sponset derfor i dag ny LED-belysning,
som i tillegg til å bruke mindre strøm også mer en tredoblet
lysmengden.

IMG_2688[1]

Godt det er dimmer på lyset, for dette ble som natt og dag.
Kåre og Glenn bistod med elektrikerarbeidet
under strengt oppsyn av Installatøren.
Bjarne