Det ser i utgangspunktet noe lysere ut i år en det gjorde forrige gang vi gikk inn i ett nytt år.
Likevel er det fortsatt en del restriksjoner i samfunnet og som også rammer idretten.

For OSS betyr dette at oppsatte 7-FELT serie foreløpig ikke igangsettes som planlagt
førstkommende lørdag.
Dersom myndighetene letter på restriksjonene vil vi komme tilbake til dette..

For klubben er det viktig at vi holder maskineriet igang, og vi vil
derfor som i fjor sette igang egentreningsprogrammet Covid-19 fra og med lørdag 8/1-22
(Teller som intern/klubbstevner på aktivitetsloggen).
Resultatene legges i postkassen utenfor klubbhuset eller sendes
på mail til: oss.huset@gmail.com
Resultatene vil jevnlig (ca en gang i uken) bli oppdatert og lagt ut på hjemmesidene våre.
Denne aktiviteten pågår frem til vi eventuelt får i gang 7-FELT serien igjen,
eller ut april mnd.

Videre vil vi opprettholde utlån av klubbvåpen til våre nye medlemmer.

Foreløpig både tror og håper vi på at neste oppsatte sikkerhetskurs kan avholdes som planlagt,
da kurset allerede er fulltegnet og det står flere på venteliste.

For samtlige gjelder følgende:
-Munnbind skal være påsatt før man går inn i klubbhuset.
-Håndvask skal utføres før man går inn i stuen.
-Det skal være minimum en meter avstand mellom oss
-Maks tilstedeværende innendørs er 20 stk
(Kan bli redusert om avstanden mellom oss er vanskelig å overholde).  

Den 14. januar vil myndighetene komme med oppdaterte regler, og vi må
være forberedt på at ovennevnte regler kan bli korrigert.

Til slutt vil vi ønske alle OSS ett
Riktig Godt Nytt År! 

Erstattning for 7-FELTen som foreløpig har utgått. Programbeskrivelse med resultaføring legges ut i skiveboden 8/1-21