Nye smittevernregler

Etter dagens pressekonferanse har vi valgt
å gjeninnføre meget strenge smitteverntiltak på banene våre.

Vi har allerede avlyst innendørs aktiviteter ut året.

Klubbhusene vil ikke kunne benyttes som sosialt samvær,
og det settes en grense på maks 10 personer innendørs
av gangen, og det skal tilstrebes 1,5 meters avstand.

For øvrig dersom klubbhuset er betjent, skal maske være satt på før man eventuelt går inn for nødvendige ærender som eksempelvis toalettbesøk.
Vask av hender er også krav umiddelbart etter at man
kommer inn i klubbhuset.

For egentrening forholder vi oss til helsemyndighetenes anbefalinger
om max 20 stk på standplass med minimum 1,0 meters avstand.

Det vil dessverre ikke bli anledning til lån av klubbvåpen.

Disse tiltakene vil medføre at de aller fleste vil ta julen tidligere en
vanlig, og at de som har egentrening kun skyter sine skudd og
drar hjem igjen.

Vi ønsker derfor litt tidligere en vanlig samtlige en Riktig God Jul  

Fra alle OSS til alle OSS, en riktig God Jul