Det arbeides hardt med å få opp våre nye nettsider. Nå i starten vil du finne det mest nødvendige av informasjon og aktuelle nyheter i klubben. Hver enkelt skyttergren legger inn relevant og aktuelt stoff. Det kan til tider være litt varierende tilfang a nyhetshendelser fra de enklete grenene nå i starten.  Alt nyhetsstoffet, uansett hvilken gren, legges dette på førstesiden. Dette vil også ligge på skyttergrenens eget område. Alle grener har sin fane. Det som kun gjelder den enkelte skyttergren, nyheter, aktuelle tema o.a., ligger på grenenes eget område.

Vi ønsker å bruke de neste måendene til å komme i den form vi ønsker. Bare kom med tilbakemeldinger, ønsker o.a. Det hjelper oss til å lage den siden du ønsker deg.

Vi vil etterhvert komme tilbake til en egen informasjonskveld, der vi gjennomgår de nye web-sidene, muligheter, informasjonsionnlegging, retningslinjer for bruk, ansvar osv. Hvis noen fra de enkelte grenen ønsker å ha en rolle i forbindelse med koordinering, innlegging av informasjon, o.a. bare ta kontakt.