Nedenforstående tekst er hentet fra hjemmesiden til NSF 17.03.21.

Som det fremkommer tillates heller ikke egentrening,
å vi ber samtlige respektere dette.
 

Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering av koronaviruset både nasjonalt og internasjonalt. (Sist oppdatert: 17. mars 2021)

Nasjonalt:

Norges Skytterforbund (NSF) ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger råd og pålegg fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater i utgangspunktet aktivitet på medlemsklubbenes skytebaner så lenge man følger NIFs fellesidrettslige smittevernveileder, NSFs særidrettslige koronavettregler som er skissert under og lokale tiltak i kommunen der man bor.

Oppdatering 17. mars: Alle kommuner i Viken fylke og andre kommuner med høyt smittepress må nå følge de strengeste regionale tiltakene (tiltaksnivå A) etter en økning av koronasmitte. Bor du i en av kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, er det IKKE tillatt med organisert idrett.

For sportsskyttere betyr «organisert idrett» kort formulert all skyteaktivitet – inkludert egentrening – på baner for medlemmer av NIF, altså klubb i NSF. Vi oppfordrer alle våre medlemmer i de berørte kommunene til å respektere dette. Toppidrett gis heller ikke unntak i de kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, slik bestemmelsene er per i dag. Tiltaksnivå A gir også strenge anbefalinger på forflytning, så vi oppfordrer til å ikke bevege seg ut av de berørte kommunene for å skyte andre steder.

Eneste unntak fra disse tiltakene er idrettsaktivitet for unge under 20 år utendørs, i grupper på inntil 10 personer og kun med personer fra samme kommune.

Se NIFs fellesidrettslige smittevernveileder for en fullstendig oversikt over hva tiltaksnivå A innebærer for de kommunene der det er innført, samt en oversikt over hvilke kommuner tiltaksnivå A er innført i

NM felt pistol 2017
Av smittevernhensyn stoppes all skyteaktivitet på Løvenskiold med øyeblikkelig virkning 17.03.21