Vi opplever at mange av våre medlemmer nå er rammet
av den nye coronabølgen.
Flere av våre tillitsvalgte er rammet svært hardt og
har måttet ha hjelp av lege og/eller sykehus.

Selv om myndighetene så langt ikke har kommet
med noen varsko eller restriksjoner,
oppfordrer vi likevel samtlige til å tilstrebe litt avstand
mellom oss når vi oppholder oss innendørs i klubbhusene:

Da det daglig oppholder seg mellom 50 til 60 personer inne i klubbhuset på
Pistolbanen, har vi igjen satt ut antibakk på alle bordene,
og oppfordrer samtlige til å benytte dette.
Spesielt ved ut og innlevering av våpen ser vi at hender og
våpen/futteralene tørkes av med en fuktig antiback klut.
Vi oppfordre også til at kun de som jobber på våpenrommet
oppholder seg der, da dette rommet er veldig lite/trangt.

Til slutt:
Føler du deg litt tufs, forkjølet..
så er det kanskje best å bli hjemme ett par dager.