Noe innstramninger på de allerede strenge smitteverntiltak

Det har vist seg at smitteverntiltakene vi nå praktiserer på Løvenskiold har fungert meget godt.
Vi har ikke registrert at noen av våre medlemmer har blitt smittet på hverken banen eller i klubbhus.

Likevel har vi etter dagens pressemeldinger «valgt» å stramme inn ytterligere en periode.

Dette innebærer i praksis følgende på de offisielle treningene
(tirsdager, torsdager og lørdager):
1:
Minimum en ledig plass mellom hver skytter som utøver egentrening på standplass (som nå)
2:
I tillegg til påbud om vask av hender og maskebruk i klubbhuset (som nå),
innskrenkes adgangen til innendørs opphold til det absolutte nødvendige (toalettbesøk).
Det betyr blant annet at det ikke gis tilbud om
bruk av stoler eller sofaer i storstuen.

De innskjerpede smittevernreglene gjelder til over påske, eller til nytt vedtak fattes.

Styret