En skigard kanskje vara evig veit du.
Det samme gjelder skytebaner.
Litt planlagt vedlikehold stod på trappene,
men på grunn en del ureglementert skyting utenom
de ordinære skytetidene i år av ukjente, gjør vi nå ett ekstra
dugnadsinnsats for å få banen i god stand,
kanskje til og med bedre en noen gang tidligere 🙂

Dette blir gjort:
En del jernbanesviller byttes ut.
Bakvollen rettes opp og får ett ekstra lag med skytemasse
Grøft graves fra skivebod frem til skivestativene,
hvor rør legges til el-føringer.
Overgangen opp mot skivene gjevnes ut, slik at
blant annet overliggende grusmasser for drenering
blir liggende.
2 tom 6 legges opp mot ny masse mot skyttergrav.
Skyttergraven renses, og gruses på nytt.
Nye skivestativer byttes ut i sin helhet.
Tak blir ettablert over skivene, ca 1,5 meter høyere en
tidligere takhøyde for å unngå at det skytes i stykker.
I tillegg går det rykter om att elektrikeren fra Ampere
vil spopnese utsty for litt ekstra banelys over skivene.

Mye av de ekstra tiltakene iverksettes på grunn av en del urglementert
og uønsket aktivitet på og rundt baneanleggene.
Vi vil i den forbindelse montere kameraer på området.
Skytterforbundet tar kostnadene på utstyret til dette,
og Ampere fikser/sponser hyssingen (strømmen) til dette.

Det meste av de tyngre arbeiden er allerede utført i dag,
her går det unna!
Er ikke banen helt ferdig når du kommer, så er
er vi selvfølgelig glad for all hjelp vi kan få.
Litt uheldig med været, men regner med at det meste
er på plass denne uken 🙂

Vi ses på banen:
Bjarne