Fra og med torsdag 07.05.20 er vi tilbake til nærmest normale treningsdager
på Pistolbanen.
Dog gjelder fortsatt en del smittevernsrestriksjoner:

Maks 10 skyttere på standplass (Minimum 1m avstand)
I klubbhuset gjelder i tillegg til minimum 1m regelen
fortsatt att samtlige SKAL vaske hendene med såpe og vann eller
bruke fremsatt antiback før det er lov å prate med andre.

Det står fortsatt antiback oppå førstehjelpsskrinet ute i skyteboden.