Det har kommet mange forespørsler om flere NAIS stevner i sommer.
Vi (John Sandvik) har derfor igjen sagt seg villig til å arrangere
ytterligere et stevne på førstkommende lørdag 28.07.18 Kl: 12:00

stevne ansvarlig NAIS,
John Sandvik

For de som ikke har skutt dette enda, så oppfordres det til å delta.
Det skytes med Finpistol og Grovpistol.
Gir masse god trening og er også denne gangen gratis.
Hjertelig velkommen!