John Sandvik vil arrangere et lite NAIS stevne på førstkommende lørdag Kr: 12:00
Det er ingen påmeldingsavgift.
Pga noen utfordringer på egen bane, har vi fått lov å benytte banen til OPK.

PS:
Det er ikke mulig å låne klubbvåpen.