I tillegg til montering av skilt inn fra den store parkeringsplassen,
fikk vi dag også montert skilt som viser at området er kameraovervåket.

IMG_2537[1]

Samtlige klubbhus har som kjent alarm montert, og med kameraer
som fanger opp uvedkommende utenom oppsatte trening/konkuranse
tider er sikkerheten nå så god som den kan bli 🙂