Til det daglige så tenker vi kanskje ikke så mye over disse begrepene, hva de står for, hva de inneholder eller hvorledes vi praktiserer/følger dette i det daglige. Dette skyldes nok i all hovedsak god opplæring av samtlige medlemmer, hvor rutiner og sikkerhet kommer inn med morsmelken.

Likevel skal vi kunne dokumentere all aktivitet og rutiner langt på vei på samme vis som i næringslivet.
Ifb med den daglige driften og gjennemgang av blant annet baneinstrukser så vi behovet for å oppdatere en god del vi vet og etterlever, men som vi ikke har kunnet finne oppdaterte regler/rutiner på.

Allerede i 2019 påbegynte derfor Tor Olafsen arbeidet med å oppdatere/gradere kvalitetssikkringssystemet.

Selv om Tor nå for lengst har kommet til veis ende med dette store og viktige arbeidet, opplever vi fra tid til annen at det byttes ut opp oppgraderes i
kvalitetssikkringssystemet.

Dette forteller oss samtidig at HMS og kvalitetsstyringsverktøyet er
«levende» og ikke er ett statisk dødt papirsystem som vil stues bort i en mørk krok.

Vi har godt gjennem mye av arbeidet som er gjort, og konklusjonen er utelukkende Tommel opp!  

Kun for å gi ett lite inntrykk av hva som er lagt ned av arbeidet har vi lagt ut innholdsfortegnelsen i det nye kvalitetssikkringsverktøyet her.