For de som enda ikke har betalt årets kontingent og har fått purring,
og helt sikkert føler litt på dårlig samvittighet,
så ber vi om at denne nå betales uten stans.
Selv under en pandemi må klubben leve, og det brukes nå alt for mye tid på
å purre på utestående.
Husk at dersom du ikke betaler så må klubben likevel betale forbunds
og krettskontingent for samtlige medlemmer. 

Det vil alltid være noen som har flyttet, meldt overgang til annen klubb etc,
men husk at utmelding må skje innen 30.11, foregående år, slik at man ikke blir fakturert
for et nytt år når vi bikker 31.12. slik at man ikke har utestående til klubben
om man melder utmelding..

Kun til info:
I siste purring ble det gjort en feil, ved at det ser ut som mailen kommer
fra Bjarne Themsen og mailadresse: oss.huset@gmail.com
Dette har egentlig ingen betyding, men riktig avsender er
Oslo Sportsskyttere, mail: klubbhuset@oslosportsskyttere.no

Ladet og klar