OSS-logostripe-nettside V2

Klubbens medlemsbetingelser

Det er viktig at alle som melder seg inn i Oslo Sportsskyttere gjør seg kjent med medlemsbetingelsene. Når du melder deg inn, godtar du automatisk betingelsene. Betingelsene er som følger: 

 1. Medlemskapet er avhengig av at den til enhver tid gjeldende kontingent er betalt.
 2. Kontingenten skal betales innen forfall hvert år.
 3. Krav på kontingent sendes pr. epost, evt. pr. post til de som ikke har epost. 
  Klubben vil fakturere alle andre potensielle avgifter og kontingenter pr. epost.
 4. All kommunikasjon til medlemmene foregår via internettsidene (oslosportsskyttere.no) eller på epost. Unntaksvis vil informasjon bli sendt pr. post.
 5. Medlemmer HAR PLIKT til å melde endringer i adresser, epost og mobilnummer på: www.minidrett.nif.no
 6. Klubben har egen internett side: www.oslosportsskyttere.no
  Bruk aktivitetskalenderen daglig.
 7. Medlemskapet løper fortløpende til det avsluttes av den enkelte eller av klubben.
 8. Utmelding av klubben MÅ skje innen 30. november.
 9. Skyldig kontingent MÅ betales før utmeldelse er endelig.
 10. Det medlem som ikke har betalt all skyldig kontingent, kan ikke melde seg inn i en annen klubb før skyldig kontingent og eventuelle andre gjeldsposter er oppgjort med klubben.
 11. Manglende innbetaling av kontingent og avslutning av medlemskap medfører at det blir sendt melding til det lokale politikammeret om avsluttet eller manglende opprettholdelse av medlemskap. Dette kan medføre at våpenkort for håndvåpen inndras av politiet, med påfølgende krav om at våpnene selges eller innleveres til destruksjon.
 12. Klubbens nye medlemmer må gjennomgå klubbens sikkerhetskurs for pistolskyting ved skyting i denne grenen.
 13. Kun medlemmer av klubben som har betalt årskontingenten kan låne klubbvåpen for skyting på banene.

Sikkerhetskurs

2150
 • Krav om medlemskap i klubben

Bli Medlem

Ønsker du å bli medlem av OsloSportsskyttere, trykk på knappen under Link til min side

Sosiale medier