NSF har tatt konsekvensen av de pålegg helsemyndighetene nå i eftermiddag har kommet med og stenger for all skyting  frem til og med 27.03.2020.
Det er gjort unntak for politiet og HMKG..

Tidspunktet for når banen kan åpnes igjen kan bli endret.

NSF forventer at alle følger pålegget.


Vi oppfordrer også alle til å dele denne informasjonen til samtlige medlemmer, slik at de sparer seg turen til banen og oppdager
at banen er stengt når de ser informasjonen som er hengt opp.

Vi følger saken fortløpende fremover og kommer ut med mer innformasjon
når vi har dette.
For øvrig finnes innformasjon på NSF sine hjemmesider.