Løvenskiold på bedringens vei.

I dag har det hvert avholdt internett-informasjonsmøte med
NSF vedrørende Løvenskiold-banene.
I tillegg til hyttestemningen under møtet
nøt vi samtidig lyden av kuler og krutt ute på banen
etter at det nå igjen er gitt lempninger for egentrening.

Egentlig ikke de helt store nyhetene vedrørende dette møte,
men noen positive punkter er likevel verd å nevne:
De nye rensedammene som nå har fått virke en periode
er blitt en kjempesuksess:
I Østernbekken og Ilabekken er tilstanden under grenseverdiene
for filtrert bly og biotiljengelig bly.
Noen justeringer er og vil likevel tas for å optimalisere
rensingen ytterligere.

En del info om kommende blyforbud i EU ble også informert om.
(Mer info om dette finnes på skyting.no).
Det vil blant annet bli krav om oppfang av over 90% av prosjektilene.
NSF jobber her med saken og innhenter info om det som allerede finnes, alternative løsninger samt utarbeide kostnadsoverslag på de forskjellige alternativer.
NSF vil sammen med de øvrige skyteorganissasjonene jobbe aktivt for
å få fritak på blyforbud i ammunisjon for sportsskyting.

Etter møtet ble det også litt tid for styret å løsne noen
etterlengtede skudd ute på pistolbanen.