NSF følger de anbefalinger som har kommet fra FHI og NIF, noe som medfører at Løvenskioldbanen fortsatt stenges for all skyteaktivitet og da fram til  13.april.

Det vil bli foretatt en ny vurdering 8. april, når myndighetene kommer med sine pålegg og anbefalinger.

Politiet er gitt dispensasjon, men vil kun drive begrenset trening og da med strenge rutiner for å unngå smitte.

Politiers  trening vil være begrenset til det som er nødvendig for å opprettholde operativ drift/beredskap.

NSF forventer at samtlige leietagere, lojalt følger opp pålegget.

 

Med vennlig hilsen/Best regards

Norges Skytterforbund/The Norwegian Shooting Association

 

Arild Groven

Generalsekretær/Secretary General