Vi så for oss at etterspørselen for bruk av Hjortebanen vinterstid
ville bli dekt med å rigge kun halve banen.

Nå viser det seg at behovet så langt har overgått forventningene,
og vi har utvidet til å holde hele banen åpen bortsett fra løpende
Hjort og elg som ikke kan kjøres vinterstid.

Vi er veldig takknemlige for alle de nye «tillitsvalgte» som er med å
drar lasset.
Tilbakemeldingene vi har fått av disse så langt er at
banen er lett å drifte og jobben er lystbetont.
Dette lover godt for fremtiden 🙂

Vi er som kjent en JA-Klubb og vi har gleden av å kunne informere om at vi vil kjøre
3stage skyting (Pistol, hagle (sluggs) og rifle) i løpet av vinteren.
Alt er ikke riktig på plass for dette enda ler Kåre,
men vi vil komme med mer info etter hvert.

Kåre er primus motor for å holde Hjortebanen åpen i vinter,
og lover også 3stage skyting så smått om.