Takket være Robert som er både snekker og ivrig skytter
forstod viktigheten av at arbeidsbenkene i pusserommet måtte
være ferdig oppgraderes/byttet ut etter katastrofen den nedfalte hyllen hadde forårsaket tidligere i uken, slik at blant annet *
7-FELTen kunne gå som normalt.
Han satt derfor av fredagen til dette.
Kort oppsummert ble resultatet svært bra og 7-FELTen
gikk som smurt.

Nå er stevnet over og benkene får nå sitt første lag med lakk.

Her er oppdaterte resultater etter 4.rundet av 7-FELTen:


«Skytterene» må trives;
Gammelt skytterord