Det vil bli avholdt minnesmarkeringer på Grini denne dagen.
Derfor skal det ikke skytes mellom Kl: 14:00 og Kl: 19:00
(Gjelder samtlige baner på Løvenskiold).
Pga smittevernreglene håper vi mange vil komme tidlig så vi unngår
for mye ventetid ute og i bilene.

Covid-19 programmet som etter planen skulle hvert avsluttet 30.04.21,
har vist seg så populært og nyttig ikke minst med tanke på
aktivitetskrav om man går med planer om å bytte ut noen våpen.
I tillegg er det fortsatt restriksjoner mot organisert trening og stevneforbud
(smitteverntiltak), så at vi har fortsatt denne litt anderledes egen-trenings-serien
har blitt svært positivt mottatt.
Vi kjører derfor på frem til 30.07.21 og håper vi snart kan komme igang med
litt organisert morro også.

Da programmet i seg selv ikke er stevnebasert på vanlig vis,
har vi satt opp resultatføringen på en litt annen måte denne gangen. 
Og her er oppdaterte resultater fra Covid-19 programmet:


Forberedelsene til årsmøtet går sin gang
Forberedelsene til årsmøtet går sin gang.