Endelig er vi igjen i full gang på samtlige baner etter sommerferien.

Ifb med litt ruskevær og noe klubbarbeidet som måtte tas i dag, sjekket vi
selvfølgelig også samtlige baner for mulige vann utfordringer;

Ned til pistolbanene er det nå en ekstra midlertidig bekk som flyter
ut fra NOP sine øvrige baner ned mot parkeringsområdet.

Hjortebanen står fortsatt på det høyeste punktet og lider ingen nød.

Vi var derrimot litt mer spent på hvorledes det stod til på Grisebanen,
da det her mang en gang har hvert problemer med forhøyet vannstand
helt opp til grinden når vi har litt «grisevær».

Den nye rensedemningen har fått noen mindre skader,
men heldigvis klarer avløpsrøret fremdeles å holde unna.
Nå skal det visstnok regne ett par dager til,
så selv om vi lite kan gjøre med det, så følger vi som en
kjent statsmann en gang sa utviklingen nøye 🙂

Dersom ruskværet skulle gå over i noe mer ekstremt,
og vi skulle bli nødt til å stenge en bane eller to
noen timer eller en dag,
så vil vi selvfølgelig informere om dette.

Foreløpig trenger du kun å være godt skodd
på både ben og bilen samt litt solid regntøy
når du ankommer banene.

Vi ses på banen i all slags vær:
(Gammelt skytter ord)

Ruskevær Grisebanen 07.08.23

Ruskevær på Grisebanen 7/8-23