Vi erfarer at de aller fleste har fått med seg at det nå er mulig å søke om
erverv av konkurransevåpen elektronisk.

Pga ekstrem interesse og spørsmål rundt dette,
har vi valgt å svare på det som er klart så langt:

Må/skal aktivitetsloggene som ligger tilgjengelig under
søknadsportalen benyttes?

Vi har hatt dialog med NSSF og Politiet om dette.
Tilbakemeldingen fra Politiet er at våre eksisterende
skjemaer er oversiktlig og fine og kan benyttes.

Videre ser vi noen utfordringer i de til nå foreslåtte aktivitetsloggene
fra Politiet og at det i den virkelige verden byr på utfordringer som
etter vårt syn er lite egnet til formålet..

Vi har med utgangspunkt i at Politiet mener at eksisterende
aktivitetslogg vi benytter er oversiktlig og fine,
samt at De/våpenkontoret ønsker ett enklest mulig,
men samtidig oversiktlig dokumentasjon,
har vi valgt å oppgradere aktivitetsloggen vår.

Den nye aktivitetsloggen vår er fortsatt svært enkel
å forstå/benytte, og gir Politiet en betydelig enklere
saksbehandling av nettopp aktivitets-dokumentasjonen.

Skal klubben fortsatt gi en anbefaling?

Ja.

Må jeg inneha våpenskap når jeg søker på mine første våpen,
da det bes om dokumentasjon på dette?

Nei, men:
Våpenskap er påbudt ved lov, og skal være på plass på bopel
senest når våpen erverves/tas med hjem fra forhandler..
Mrk: Ved søknad eventuelt om du mangler dette, svar nei:
og informer om at du vil ha dette på plass når
våpen erverves/kjøpes/tas med hjem fra forhandler..

Er det fortsatt ett krav i klubben om at våpenansvarlig skal
bistå under når idrettsutøveren søker om erverv av våpen?

Ja.
Det er fortsatt flere bilag som skal legges ved, og det er fortsatt
store muligheter for å gjøre «feil».
Riktignok medfører dette at selve søknadsprosessen vil ta litt
mer tid på hver enkelt.
Det positivet er at målet/resultatet blir kortere behandlingstider
på sikt hos Politiet.

Når kommer de nye våpnene klubben har søkt om?

Det er fortsatt usikkert.
Vi har nå ventet ett halvt års tid, purret våpenkontoret
og sent klage («på oppfordring») på behandlingstid til riktig instans,
da våpenkontoret i «Oslo» er nedprioritert og medført ekstreme
ventetider.

Da utskifting av klubbvåpen stort sett er en proforma sak,
men det foreløpig ikke er åpnet for elektroniske søknader
for foreninger, så har vi smurt på ett ekstra lag med
tålmodighet.

Til opplysning:
For de som er i en lærlingeprosess (førstegangssøkere),
så oppfordrer vi samtlige til å bytte ut aktivitetsloggen
med de nye, som er lagt i en hylle i bardisken i klubbhuset
på Pistolbanen.

Vi er klinkende klar over at vi alle er mennesker,
og at vi i utgangspunktet ikke «liker» forandringer.
Men ta det med ro, og pust med magen 🙂
Klubben jobber mye i kulissene med dette om dagen,
og vi vil som nevnt fortsatt følge hver enkelt gjennem
søknadsprosessen.

Legger her ved ett eksempel på hvorledes
det nye skjemaet skal benyttes/fylles ut.
EKSEMPEL PÅ UTFYLLING AV NY AKTIVITETSLOGG


Vi ser frem til en innholdsrik sommersesong
hvor nye minner skal skapes og drømmer fødes.