For å få ned ventelistene på våre populære sikkerhetskurs,
har vi satt opp et ekstra denne helgen.

Vi kjører som vanlig igang fredag eftermiddag med teori,
noe som ikke vil berøre andres egentreninger.
På lørdag vil Pistol banen brukes av sikkerhetskurset frem til Kl: 15:00

De som ønsker egentrening, benytter som vanlig Lekeplassen.
Kaffe vil bli satt frem på pusserommet sammen med pappbeger
slik at kaffen nytes ute for ikke å forstyrre sikkerhetskurset.

Da klubbens våpen benyttes på kurset, vil det ikke være
anledning til å låne disse for egentrening.

Kun til info:
Vi minner om at Viltmålbanen holder åpent fra Kl: 10:00 til Kl: 14:00.
For de mange som ikke reiser bort i ferien, minner vi om at
Hjortebanen også vill holde åpent både onsdager og lørdager i hele juli.

Visste du at våre skyte rammer kommer fra Bærum arbeidssenter, Emma?t.
Her brennmerker vi en ny leveranse før de settes ut i skiveboden