På lørdag  den 23.03.24 vil det ikke være mulig å låne klubbvåpen
da disse benyttes i undervisningen.

For de med egne våpen kan som vanlig ha egentrening på Lekeplassen
mens aktiviteten på pistolbanen pågår mellom Kl: 08:00 og Kl: 15:00

Kaffe vil bli satt ut på pusserommet for de som ønsker egentrening.

Maskotten:                                                                                      Nalle som nå skjekker Grisebanen, melder at han vil ankomme sikkerhetskurset på Pistolbanen i god tid før oppstart Kl: 16:55