Ifb med helgens sikkerhetskurs vil det ikke være mulig å
låne klubbvåpen lørdag 24. juni.
For de med egne våpen kan selvfølgelig ha egentrening på Lekeplassen.
Det vil derfor som vanlig bli satt ut kaffe til disse på pusserommet.

Ifb med ny forskning innen HLR har vi også funnet det riktig å gå til anskaffelse av
hjertestarter for instruksjons bruk som vist på bilde.