Sted Pistolbanen (Dælimosen 46)

Tid:
Fredag, innrullering fra Kl: 16:00 til Kl: 16:45
Kursstart Kl: 17:00 til Kl: 22:00
Lørdag: Kl: 08:00 til Kl: 15:00

På lørdagen vil det derfor ikke være mulig å låne ut
klubbvåpen, da disse er i bruk på sikkerhets kurset.

Vi ber om at ingen benytter pistolbanen mens sikkerhetskurset
benytter denne (Lørdag mellom Kl: 09:00 og Kl: 14:45)
Bruk eventuelt lekeplassen..

For øvrig, settes det ut kaffe på pusserommet,
slik at de som ikke er deltagere på kurset slipper
å gå inn i storstuen og kjøkkenet mens kurset pågår.

Noen av våpene som vises frem
på sikkerhetskurset.
Hjertelig velkommen til de nye medlemmene!