Ifb med re-oppsettingen av takene over skivestativene,
legges det samtidig nye dreneringsrør fra lekeplassen gjennem
OPK, OSS og inn til NOP banen som sliter med overvann.

For at vi skal få banene raskt ferdig, har vi ett godt samarbeid
med naboklubbene, entreprenørene og Politiet.
Dette innebærer at andre klubber bruker vår bane og omvendt.

På torsdag 20/9-2018 vil dreneringsgrøften videreføres inn til NOP,
og det vil derfor være redusert aktivitet på banen.

Ta derfor med noen skiver og benytt «Svingen»,
og husk å ta med skivene tilbake til skiveboden.