Vi er også denne gangen forespurt om å ta ansvar for en standplass.
Denne skulle vi etter planen montert i dag, men dessverre
kunne ikke ansvarshavende for dette komme på banen i dag,
så selve papping og stifting vil skje på førstkommende torsdag i steden.

Vi har nå fått beskjed om at rigging av banene på lørdag vil skje en gang
mellom Kl: 09:00 og Kl: 10:00.
Videre er planen så langt, at første funksjonærlag skal gå ut Kl: 12:00,
og at tre av banene blir rigget under denne runden, da disse banene er leid ut
frem til Kl: 12:30.

FALLERI OG FALLERA

Beklager å komme så sent med bønn om hjelp,
men Oslo Pistolklubb kom i dag med en forespørsel om vi kunne
avse en standplassleder på stevnedagen.
Så fint om noen flere har lyst til å bidra ut over de som allerede har meldt seg.
Erfaring ikke påkrevet, det byr vi på 🙂