Vi beklager at årets første standplasslederkurs som skulle blitt
avholdt torsdag 2. mars har måttet utgå pga lite informasjon
og derigjennem få påmeldte.
Vi vil når ny dato settes opp informere om denne både
her og på FB sidene våre.

Sikkerhetskurset (som det fortsatt er lange ventelister på)
vil gå som normalt førstkommende helg  (3. og 4. mars).
Dette innebærer at det ikke vil være mulig å låne klubbvåpen
på lørdagen.
For medlemmer med egne våpen, så kan dere benytte Lekeplassen.
Kaffe vil som vanlig bli satt ut i pusserommet.

Arkivbilde