SKYTTERKONFERANSEN 2018 DAG I

Dette er første skytterkonferanse hvor landets
skyttere i samtlige grener samles for oppgradering,
diskusjon av bl.a regelverk, grener, sikkerhetskurs etc.

Litt vanskelig å dra en konferanse ned på noen få linjer,
men prøver likevel å dra noen overordnede.
Det er generelt ikke de store jordskjelvene i skytesporten fra år til år,
men noe er det.
Værden går fremover og vi med den.

Konferansen ble åpnet av primus motor:
Håvar Larsen (vår skytter-president).
Første tema var skytesportens omdømme internasjonalt.
I og for seg et interessant tema, men litt synd at foredraget ble holdt på engelsk.
De fleste mente nok at dette kunne hvert noe kortere og bedre om man hadde funnet en som pratet norsk.

Neste felles tema handlet om edruelighet og rus i og rundt idrett med fokus på hvorledes våpenloven
i dag og i fremtiden kan innvirke på erverv, innehav og eventuelle inndragning av våpen.
Vanskelig å ikke være enig med Politimannen som holdt dette foredraget, men vi som idrettslag, kretser og forbund innen skyteidretten ligger nok allerede flere tiår foran selve hovedbudskapet i foredraget.
Dette fordi edruelighet (respekt for øvrigheta/lover og regler) allerede ligger dypt i ryggmargen til en hver skytter i Norge, og også fanges opp ib.a dopingreglementet.
Dette kan bl.a leses direkte ut av statistikker som viser at våpeninnehavere er mer edruelige (respekt for øvrigheta) og lovlydige en befolkningen for øvrig.
Kanskje nettopp på grunn av en ekstrem streng og velfungerende våpenlov har medvirket til at det så å si aldri benyttes lovlige våpen i kriminelle handlinger.
Det er dessverre ikke mye tid til spørsmål, diskusjoner og reflekteringer på slike konferanser, men problematikken rundt Idrettsloven på den ene siden og
øvrigheta samt idrettens egenart og interesser på den andre ble ørlite berørt. Temaer som organisasjonen på grasrotnivået sliter med er bl.a å kunne luke ut uønskede ellementer allerede før de skulle bli medlemmer av «laget» dette være seg personer man føler ville passe bedre i annen idrett.
Uten å gå for mye inn på dette, er noen eksempler
personer med noe røff bagasje, IS sympatisører, venstre og/eller høyre radikale, innvandrere fra land i krig etc.
Klubbene ønsker seg som kjent ikke strengere våpenlov, da eksisterende er meget god og fungerer meget bra samt at dette ikke vil innvirke på hverken kriminalstatistikken eller edrueligheten ut over ovennevnte.
Eller som et klokt hode sa det så treffende:
Gulvet blir ikke renere om man vasker det syv ganger samme dag, man mister bare respekten for den viktige jobben.
Derimot ønsker klubbene seg et tettere samarbeid med Politiet og oppmykning i personvernet for å sikre allmenheten også i årene fremover.
Det er ikke bare fornuftig og en selvfølge
at klubbene i en eller annen form ønsker sterkt å kunne «sjekke ut» eventuelle nye medlemmer før man gir opplæring i noe som i ytterst tenkelige tilfelle kan medføre opplæring i noe som teoretisk kan benyttes i en kriminell handling.

For alle som har deltatt på konferanser på hoteller,
har erfart at det fort kan bli litt sterilt og tungt.
NSF skal i så måte ha ros for valg av lokaler.
Tett på flystripen, slik at tilreisende fra hele landet lett
kan delta, gode og varme lokaler (ikke noe frys oss ut for miljøet her), samt et servicemainet personell som
vet å gjøre oppholdet godt for samtlige jester.
Fantastisk god mat og service både ved bordene og i baren ved sosialt samvær med musikk og mulighet
for å svinge seg litt på dansegulvet.

NSF skal også ha ros for at de har invitert sammarbeidspartnere/leverandører av skyte-utstyr
som man kan besøke på egne stand før etter og i pausene.

Alt i alt en bra skytterkonferanse så langt, og kanskje kommer det litt mer info fra konferansen senere.

SKYTTERKONFERANSEN 2018 DAG II
Dag to begynte like bra som dag en hadde hvert,
dog med et noe mer omfattende «program»

Den nye organisasjonsreformen har så langt innfridd forventningene med hensyn til bl.a en bredde idretts komité og en topp idretts komite, og vi ser allerede de første positive resultatene. Organisasjonen virker enda mer dynamisk, handlekraftig og samlende en tidligere.

De mange temaene ble delt opp i flere saler, slik at man
kunne få både oppdateringer og faglig påfyll i de temaene man følte klubbene har mest behov for.
OSS valgte bl.a temaene: Sosiale medier, skaderfi/forebyggende trening, informasjon fra både BIK og TIK, SkytterAdmin, rekkruteringsverktøy, og anlegg/skytebaner.

Selvfølgelig skulle man ønske det var mulig å få med seg de andre foredragene/seansene også, men for OSS så tror vi vi har fått med oss det mest aktuelle som vi jobber med daglig og er viktig for arbeidet i klubben både i dag og fremover i tid.

Et høydepunkt var selvfølgelig den høytidelige overrekkesen av bl.a hederspriser, utnevnelser
og ikke minst kåring av årets illsjel.
Vi satt litt langt bak i salen og på grunn av den tynne fjelluften så nevnes ikke navn og priser her, men gå inn på skyting.no og jeg regner med at samtlige er både nevnt og fotografert der. Legg merke til at idretten vår har lange og gode tradisjoner og oppnådd kjempeprestasjoner med mengder av Gull, sølv, brongsje, heder og ære som er brakt hjem til Norge.
(OSS hadde hele to mann som
mottok bragdpriser, Bl.A Tor Heiestad med OL gull i 1984 samt mange andre prestasjoner og som fortsatt gir alt for idretten på viltmål banene våre).

Før dagen kunne avrundes med nok en fantastisk middag fikk vi med oss en inspirasjonsforedrag med Atle Haglund. Et foredrag med vektlegging på motivasjon, se muligheter og løsninger, hvor bilder fra
hans egen bakgrunn/liv som tidlig rullestolbruker etter
å ha mistet bena som svært ung belyste på en fin måte hva som er viktig i livet og hva som er «støy»
Selv oppnådde han sine mål og ble både OL-mester og Verdensmester i både ispilking og kjelkekjøring
for folk uten ben.

Nå gjenstår kun en dag av konferansen som går mer på
behandling/diskusjoner om bl.a regelendringene som er lagt frem som forslag til forenkling både av grener og regelverk..
Om det er noe energi igjen i morgen kveld, kommer det nok en bitte liten oppsummering fra dag tre også.

SKYTTERKONFERANSEN 2018 DAG III

Årets skytterkonferanse er nå i havn.
Siste dagen ble det en del innspill/tilbakemeldinger
på de foreløpige foreslåtte forandringene i fellesreglementet og nationale regler.

Det ble poengtert at de foreslåtte forandringene
ikke er skrevet i sten, og at det fortsatt er muligheter
for innspill fra klubbene med tilbakemeldinger og
forslag.

De viktigste foreslåtte forandringene gikk igjen på
Felt-programmet, (Se skyting.no).
For de som har fryktet at jenter og juniorer skulle
bli «kastet» ut av egne klasser, var det så sterke signaler fra medlemsmassen at dette neppe skjer.
Det samme er nok også tilfellet med forslag om
1000 gram på triggeren samt innføring av funksjonsfeil
i Felt klassene også. Dog er det en fare for at funksjonsfeil kan komme i NM-Felt.

Det er alltid vanskelig å gjøre forandringer i Felt,
da dette er grener som fungerer svert godt, er populære og skiller seg tydelig ut i fra baneøvelsene.
Den generelle oppfattelsen blant Felt-skyttere er
at de ønsker seg mer «Felt» og mindre bane tilpasning både nasjonalt og internasjonalt.

Det sies det er vanskelig å spå, og da spesielt om fremtiden. Så hvilke forslag og endringer som blir en realitet fra 2019, er det for tidlig å mene noe om enda.

Det var vel egentlig det meste av verd å nevne
i korte trekk.