Resyme fra Tor Heiestad:

Restaurering Villsvinstandplass 2021                                                                                Oslo 3/9-2021

Oversikt over utført arbeid på Villsvinbanen pr. juli 2021

Hoved formål med arbeidet er å stabilisere standplassen på Villsvinstandplassen og oppgradere rommene. Arbeidet begynte i mai 2021 med trefelling og forberedelser for løfting av standplassbygget. 3 vinduer og veggmonterte benker ble demontert for å hindre skade under løfting av huset.

Etter at Per Otto Tangen hadde flyttet bygget la han på underlags duk, kult, grus som ble laser avrettet og komprimert. Bygget ble satt tilbake på liggende 2’’x 8’’. Standplassen er mere stabil og hevet 40cm. Dermed er den igjen innenfor kravet til høyden ihht reglementet. (1.40m +/- 0.2m)

Noen detaljer listet opp i omtrentlig rekkefølge etter at standplassen var tilbake på plass:

12-13 /6  Rep av gulvbjelker under den lille bua. Ny Trapp foran standplassbygg. Kapper opp den gamle og hiver i container.

Rep av alle 4 luker + nye hengsler på 2 av dem. Rep av begge dører med justering av karm og dør.

Ny takrenne med overliggere og nedløpsrør. Utskifting av div panelbord.

Monterer beslag for å beskytte nedre del av den lille bua, og beiser veggen.

4/7  Begynner på høyre standplass med rydding, demontering av duk på veggene og isolasjon. Støvsuger hele bua med industristøvsuger.

5/7  Kjører isolasjon og søppel på Isi, henter isolasjon på Monter Stabekk

6/7  Henter 11 OSB plater på Monter Stabekk

8/7  Isolering av tak + montering av takplater på høyre standplass

9/7  Isolering av alle vegger på høyre standplass

11/7  Monterer veggplater på høyre standplass, begynner i venstre hjørne – forbi sikringsskap

12/7  Fortsetter med veggplater på høyre standplass over og under vinduer – lager ny dørterskel.

13/7  Henter noen flere OSB plater på Monter Stabekk. Fortsetter med veggplater på høyre standplass over under vinduer, mot dør.

14/7  Siste plate over dør + elektrisk. Rydder standplass og klargjør for trening og stevner. Bytter motor på Elgbanen.

Det gjenstår isolering og plater på venstre standplass. Blir utført i løpet av høsten.

Mesteparten av arbeidet er utført av Tor Heiestad og Jan Lasse Moe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nå er gutta igang igjen med isolering av resten av standplassen og vi har hvert så heldige å fått noen bilder fra arbeidene.Jobben går både natt og dag.